Fachmen - Hodinový manžel Ostrava

Ceník

Základní sazba

1. hodina: 250,- Kč * /1 pracovníka
Každá další započatá hodina: 200,- Kč / 1 pracovníka
Drobný materiál (bežné hmoždiny, šrouby, atp.): ZDARMA

Metrážový ceník

Natažení perlinky 70,- Kč / m2
Natažení štukové omítky: 90,- Kč / m2
Obklady a dlažba: 250 - 400,- Kč / m2

Dopravné

Doprava v rámci města Ostravy: 10,- Kč / km
Mimo Ostravu: 5,- Kč ** / km

Náklady na likvidaci

Likvidace jednotlivých druhů odpadu: ZDARMA (účtováno cestovné)
Potvrzení o ekologické likvidaci: Dle ceníku speciálního sběrového dvora

Slevy

Slevy poskytujeme individuálně po domluvě

POZN.:
- Veškeré ceny jsou smluvní.
- Víkendy a svátky je účtován příplatek po dohodě
- Další ceníky zboží, služeb a ceníky služeb subdodavatelů poskytujeme po domluvě.
- Cestovní náklady jsou účtovány jako cesta tam i zpět
- U zakázek většího rozsahu je možné domluvit individuální ceny
* Od 3 a více účtovaných hodin se první hodina započítává sazbou 200,- Kč / hodinu za 1 pracovníka
** Doprava na větší vzdálenosti je účtována po dohodě.